અવાજ ઊંચો કરવાથી વાત સાચી સાબિત નહીં થઈ જાય! – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

અવાજ ઊંચો કરવાથી વાતસાચી સાબિત નહીં થઈ જાય! ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ કેવો હતો વિલાસ, મને કંઈ ખબર નથી,હું…

માર્ગ તો હોય જ છે, આંખો ખોલીને એને શોધવો પડે! – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

માર્ગ તો હોય જ છે, આંખોખોલીને એને શોધવો પડે! ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ કલ્પનાની રાતભર ઝાંખી હતી,એક ઘટના જન્મવી…

તને ખબર નથી, મેં બહુ સ્ટ્રગલ કરી છે! – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

તને ખબર નથી, મેં બહુ સ્ટ્રગલ કરી છે! ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ ઝાંઝવાંનો પાક લણવાની એ તૈયારી કરે, જેમણે…

કેટલા સંબંધો ફાઇવ સ્ટાર રેટિંગ આપવા જેવા હોય છે? – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

કેટલા સંબંધો ફાઇવ સ્ટારરેટિંગ આપવા જેવા હોય છે? ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ ટુકડા રૂપે મળે છે, જે બધું, એ…

માણસનો જાત સાથેનો પણ એક ધર્મ હોય છે! – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

માણસનો જાત સાથેનોપણ એક ધર્મ હોય છે! ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ રાખમાં ઢંકાયેલો અંગાર છે ફૂંકો નહીં!દીપમાં પણ સૂર્યનો…

એ વ્યક્તિ ક્યાં હશે? એનું શું થયું હશે? – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

એ વ્યક્તિ ક્યાં હશે?એનું શું થયું હશે? ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ કદી મહેનત કરી લઉં છું, કદી રાહત કરી…

તને તો મારી પોસ્ટને લાઇક કરવાની પરવા પણ નથી! – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

તને તો મારી પોસ્ટને લાઇકકરવાની પરવા પણ નથી! ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ જિંદગી નામે અહીં play store છે, તું…

આપણા ઘરમાં કેમ કોઈ હસતું નથી? – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

આપણા ઘરમાં કેમકોઈ હસતું નથી? ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ ડૂબી હૈ મેરી ઉંગલિયા ખુદ અપને લહૂ મેં,યે કાંચ કે…

માફ કરી કરીને આખરે કેટલી વાર માફ કરવું? – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

માફ કરી કરીને આખરેકેટલી વાર માફ કરવું? ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ ગણવું જ કાંઈ હોય તો થડકા ગણી બતાવ,તેં…